wtorek, 19 lutego 2013

Bezpieczny Senior - cykl spotkań warsztatowych


W trosce o bezpieczeństwo osób starszych Powiatowa Komenda Policji w Sokołowie Podlaskim przygotowała projekt profilaktyczny pn.”Bezpieczny Senior”

Program zwraca uwagę na zagrożenia, na które najczęściej mogą być narażone osoby starsze, a także sposoby zapobiegania im. Omawia metody działania przestępców oraz sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych.
Projekt „Bezpieczny Senior” przygotowano z myślą o osobach starszych, które czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców. Padają ofiarami oszustw, wyłudzeń , kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, poprzez edukację policjanci pragną podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami oraz wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania oraz powiadamiania o zagrożeniach. Celem przedsięwzięcia jest także zaktywizowanie środowiska seniorów do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym m.in. poprzez tworzenie grup osiedlowych, wspólnot sąsiedzkich.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się na warsztaty do 01 marca 2013r. osobiście w Sokołowskim Ośrodku Kultury lub pod numerem telefonu (25) 787 24 38 w godzinach od 8.00 do 16.00. Osoba odpowiedzialna - Paweł Kryszczuk. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz